GTX 1660 SUPER So với GTX 1070 - Final Fantasy XV Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Final Fantasy XV So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 SUPER với i7-8700K và GTX 1070 với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 SUPER with i7-8700K GTX 1070 with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
79.0 FPS
1080p
79.0 FPS
1440p
55.0 FPS
1440p
55.0 FPS
2160p
32.0 FPS
2160p
32.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
114.0 FPS
1080p
114.0 FPS
1440p
74.0 FPS
1440p
74.0 FPS
2160p
41.0 FPS
2160p
41.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
135.0 FPS
1080p
135.0 FPS
1440p
101.0 FPS
1440p
101.0 FPS
2160p
57.0 FPS
2160p
57.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
181.0 FPS
1080p
181.0 FPS
1440p
160.0 FPS
1440p
160.0 FPS
2160p
103.0 FPS
2160p
103.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn