RX 5700 XT So với Radeon VII - Far Cry New Dawn Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Far Cry New Dawn So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5700 XT với i7-8700K và Radeon VII với i7-9700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5700 XT with i7-8700K Radeon VII with i7-9700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
122.6 FPS
1080p
127.5 FPS
1440p
94.7 FPS
1440p
99.0 FPS
2160p
50.8 FPS
2160p
52.5 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
157.6 FPS
1080p
162.5 FPS
1440p
113.7 FPS
1440p
118.0 FPS
2160p
59.8 FPS
2160p
61.5 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
178.6 FPS
1080p
183.5 FPS
1440p
140.7 FPS
1440p
145.0 FPS
2160p
75.8 FPS
2160p
77.5 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
224.6 FPS
1080p
229.5 FPS
1440p
199.7 FPS
1440p
204.0 FPS
2160p
121.8 FPS
2160p
123.5 FPS

Compare i7-8700K vs i7-9700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn