RX 5700 So với RTX 2060 - Far Cry New Dawn Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Far Cry New Dawn So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5700 với i7-8700K và RTX 2060 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5700 with i7-8700K RTX 2060 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
112.4 FPS
1080p
102.0 FPS
1440p
87.2 FPS
1440p
79.2 FPS
2160p
46.2 FPS
2160p
42.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
147.4 FPS
1080p
137.0 FPS
1440p
106.2 FPS
1440p
98.2 FPS
2160p
55.2 FPS
2160p
51.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
168.4 FPS
1080p
158.0 FPS
1440p
133.2 FPS
1440p
125.2 FPS
2160p
71.2 FPS
2160p
67.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
214.4 FPS
1080p
204.0 FPS
1440p
192.2 FPS
1440p
184.2 FPS
2160p
117.2 FPS
2160p
113.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn