RX 5500 XT 4GB So với RX 470 - Far Cry New Dawn Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Far Cry New Dawn So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5500 XT 4GB với i7-8700K và RX 470 với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5500 XT 4GB with i7-8700K RX 470 with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
57.1 FPS
1080p
51.0 FPS
1440p
43.9 FPS
1440p
39.6 FPS
2160p
23.5 FPS
2160p
21.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
92.1 FPS
1080p
86.0 FPS
1440p
62.9 FPS
1440p
58.6 FPS
2160p
32.5 FPS
2160p
30.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
113.1 FPS
1080p
107.0 FPS
1440p
89.9 FPS
1440p
85.6 FPS
2160p
48.5 FPS
2160p
46.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
159.1 FPS
1080p
153.0 FPS
1440p
148.9 FPS
1440p
144.6 FPS
2160p
94.5 FPS
2160p
92.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn