R9 M280X So với GTX 970M - Far Cry New Dawn Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Far Cry New Dawn So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và GTX 970M với i7-4770K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K GTX 970M with i7-4770K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
23.8 FPS
1080p
40.1 FPS
1440p
18.5 FPS
1440p
31.1 FPS
2160p
9.8 FPS
2160p
16.5 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
58.8 FPS
1080p
75.1 FPS
1440p
37.5 FPS
1440p
50.1 FPS
2160p
18.8 FPS
2160p
25.5 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
79.8 FPS
1080p
96.1 FPS
1440p
64.5 FPS
1440p
77.1 FPS
2160p
34.8 FPS
2160p
41.5 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
125.8 FPS
1080p
142.1 FPS
1440p
123.5 FPS
1440p
136.1 FPS
2160p
80.8 FPS
2160p
87.5 FPS

Compare i7-4770K vs i7-4770K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn