R9 M280X So với R9 M380 - Far Cry New Dawn Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Far Cry New Dawn So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và R9 M380 với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K R9 M380 with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
23.8 FPS
1080p
23.8 FPS
1440p
18.5 FPS
1440p
18.5 FPS
2160p
9.8 FPS
2160p
9.8 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
58.8 FPS
1080p
58.8 FPS
1440p
37.5 FPS
1440p
37.5 FPS
2160p
18.8 FPS
2160p
18.8 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
79.8 FPS
1080p
79.8 FPS
1440p
64.5 FPS
1440p
64.5 FPS
2160p
34.8 FPS
2160p
34.8 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
125.8 FPS
1080p
125.8 FPS
1440p
123.5 FPS
1440p
123.5 FPS
2160p
80.8 FPS
2160p
80.8 FPS

Compare i7-4770K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn