R9 M280X So với Radeon R5 - Far Cry New Dawn Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Far Cry New Dawn So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và Radeon R5 với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K Radeon R5 with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
23.8 FPS
1080p
21.7 FPS
1440p
18.5 FPS
1440p
16.8 FPS
2160p
9.8 FPS
2160p
8.9 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
58.8 FPS
1080p
56.7 FPS
1440p
37.5 FPS
1440p
35.8 FPS
2160p
18.8 FPS
2160p
17.9 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
79.8 FPS
1080p
77.7 FPS
1440p
64.5 FPS
1440p
62.8 FPS
2160p
34.8 FPS
2160p
33.9 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
125.8 FPS
1080p
123.7 FPS
1440p
123.5 FPS
1440p
121.8 FPS
2160p
80.8 FPS
2160p
79.9 FPS

Compare i7-4770K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn