RTX 2070 SUPER So với TITAN Xp - Fallout 76 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Fallout 76 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2070 SUPER với i7-8700K và TITAN Xp với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2070 SUPER with i7-8700K TITAN Xp with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
154.0 FPS
1080p
178.2 FPS
1440p
118.0 FPS
1440p
150.8 FPS
2160p
65.0 FPS
2160p
83.1 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
189.0 FPS
1080p
213.2 FPS
1440p
137.0 FPS
1440p
169.8 FPS
2160p
74.0 FPS
2160p
92.1 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
210.0 FPS
1080p
234.2 FPS
1440p
164.0 FPS
1440p
196.8 FPS
2160p
90.0 FPS
2160p
108.1 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
256.0 FPS
1080p
280.2 FPS
1440p
223.0 FPS
1440p
255.8 FPS
2160p
136.0 FPS
2160p
154.1 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn