GTX 1660 SUPER So với GTX 1070 - F1 2019 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


F1 2019 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 SUPER với i7-8700K và GTX 1070 với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 SUPER with i7-8700K GTX 1070 with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
94.0 FPS
1080p
94.3 FPS
1440p
66.0 FPS
1440p
66.8 FPS
2160p
42.0 FPS
2160p
42.4 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
129.0 FPS
1080p
129.3 FPS
1440p
85.0 FPS
1440p
85.8 FPS
2160p
51.0 FPS
2160p
51.4 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
150.0 FPS
1080p
150.3 FPS
1440p
112.0 FPS
1440p
112.8 FPS
2160p
67.0 FPS
2160p
67.4 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
196.0 FPS
1080p
196.3 FPS
1440p
171.0 FPS
1440p
171.8 FPS
2160p
113.0 FPS
2160p
113.4 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn