GTX 1650 SUPER So với GTX 1660 - F1 2019 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


F1 2019 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1650 SUPER với i7-8700K và GTX 1660 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1650 SUPER with i7-8700K GTX 1660 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
77.7 FPS
1080p
90.4 FPS
1440p
54.6 FPS
1440p
64.0 FPS
2160p
34.6 FPS
2160p
40.7 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
112.7 FPS
1080p
125.4 FPS
1440p
73.6 FPS
1440p
83.0 FPS
2160p
43.6 FPS
2160p
49.7 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
133.7 FPS
1080p
146.4 FPS
1440p
100.6 FPS
1440p
110.0 FPS
2160p
59.6 FPS
2160p
65.7 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
179.7 FPS
1080p
192.4 FPS
1440p
159.6 FPS
1440p
169.0 FPS
2160p
105.6 FPS
2160p
111.7 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn