GTX 1650 SUPER So với GTX 1060 3GB - F1 2019 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


F1 2019 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1650 SUPER với i7-8700K và GTX 1060 3GB với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1650 SUPER with i7-8700K GTX 1060 3GB with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
77.7 FPS
1080p
61.6 FPS
1440p
54.6 FPS
1440p
43.6 FPS
2160p
34.6 FPS
2160p
27.8 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
112.7 FPS
1080p
96.6 FPS
1440p
73.6 FPS
1440p
62.6 FPS
2160p
43.6 FPS
2160p
36.8 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
133.7 FPS
1080p
117.6 FPS
1440p
100.6 FPS
1440p
89.6 FPS
2160p
59.6 FPS
2160p
52.8 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
179.7 FPS
1080p
163.6 FPS
1440p
159.6 FPS
1440p
148.6 FPS
2160p
105.6 FPS
2160p
98.8 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn