RX 5700 XT So với Radeon VII - F1 2018 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


F1 2018 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5700 XT với i7-8700K và Radeon VII với i7-9700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5700 XT with i7-8700K Radeon VII with i7-9700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
157.6 FPS
1080p
162.8 FPS
1440p
121.7 FPS
1440p
126.4 FPS
2160p
73.8 FPS
2160p
76.2 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
192.6 FPS
1080p
197.8 FPS
1440p
140.7 FPS
1440p
145.4 FPS
2160p
82.8 FPS
2160p
85.2 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
213.6 FPS
1080p
218.8 FPS
1440p
167.7 FPS
1440p
172.4 FPS
2160p
98.8 FPS
2160p
101.2 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
259.6 FPS
1080p
264.8 FPS
1440p
226.7 FPS
1440p
231.4 FPS
2160p
144.8 FPS
2160p
147.2 FPS

Compare i7-8700K vs i7-9700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn