RX 5700 XT So với Radeon VII - F1 2016 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


F1 2016 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5700 XT với i7-8700K và Radeon VII với i7-9700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5700 XT with i7-8700K Radeon VII with i7-9700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
127.7 FPS
1080p
131.8 FPS
1440p
117.7 FPS
1440p
122.5 FPS
2160p
77.8 FPS
2160p
80.8 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
162.7 FPS
1080p
166.8 FPS
1440p
136.7 FPS
1440p
141.5 FPS
2160p
86.8 FPS
2160p
89.8 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
183.7 FPS
1080p
187.8 FPS
1440p
163.7 FPS
1440p
168.5 FPS
2160p
102.8 FPS
2160p
105.8 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
229.7 FPS
1080p
233.8 FPS
1440p
222.7 FPS
1440p
227.5 FPS
2160p
148.8 FPS
2160p
151.8 FPS

Compare i7-8700K vs i7-9700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn