RX 5700 XT So với TITAN Xp - Dishonored 2 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Dishonored 2 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5700 XT với i7-8700K và TITAN Xp với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5700 XT with i7-8700K TITAN Xp with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
92.7 FPS
1080p
30.1 FPS
1440p
78.7 FPS
1440p
25.8 FPS
2160p
62.8 FPS
2160p
20.4 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
127.7 FPS
1080p
65.1 FPS
1440p
97.7 FPS
1440p
44.8 FPS
2160p
71.8 FPS
2160p
29.4 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
148.7 FPS
1080p
86.1 FPS
1440p
124.7 FPS
1440p
71.8 FPS
2160p
87.8 FPS
2160p
45.4 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
194.7 FPS
1080p
132.1 FPS
1440p
183.7 FPS
1440p
130.8 FPS
2160p
133.8 FPS
2160p
91.4 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn