R9 M280X So với GTX 1050 Ti Max-Q - Dishonored 2 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Dishonored 2 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và GTX 1050 Ti Max-Q với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K GTX 1050 Ti Max-Q with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
19.9 FPS
1080p
22.7 FPS
1440p
17.0 FPS
1440p
19.4 FPS
2160p
13.4 FPS
2160p
15.4 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
54.9 FPS
1080p
57.7 FPS
1440p
36.0 FPS
1440p
38.4 FPS
2160p
22.4 FPS
2160p
24.4 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
75.9 FPS
1080p
78.7 FPS
1440p
63.0 FPS
1440p
65.4 FPS
2160p
38.4 FPS
2160p
40.4 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
121.9 FPS
1080p
124.7 FPS
1440p
122.0 FPS
1440p
124.4 FPS
2160p
84.4 FPS
2160p
86.4 FPS

Compare i7-4770K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn