RTX 2060 SUPER So với TITAN Xp - Deus Ex: Mankind Divided Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Deus Ex: Mankind Divided So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2060 SUPER với i7-8700K và TITAN Xp với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2060 SUPER with i7-8700K TITAN Xp with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
78.0 FPS
1080p
0.0 FPS
1440p
52.0 FPS
1440p
0.0 FPS
2160p
29.0 FPS
2160p
48.3 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
113.0 FPS
1080p
35.0 FPS
1440p
71.0 FPS
1440p
19.0 FPS
2160p
38.0 FPS
2160p
57.3 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
134.0 FPS
1080p
56.0 FPS
1440p
98.0 FPS
1440p
46.0 FPS
2160p
54.0 FPS
2160p
73.3 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
180.0 FPS
1080p
102.0 FPS
1440p
157.0 FPS
1440p
105.0 FPS
2160p
100.0 FPS
2160p
119.3 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn