RX 5700 XT So với Radeon VII - Deus Ex: Mankind Divided Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Deus Ex: Mankind Divided So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5700 XT với i7-8700K và Radeon VII với i7-9700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5700 XT with i7-8700K Radeon VII with i7-9700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
99.8 FPS
1080p
103.4 FPS
1440p
67.8 FPS
1440p
70.5 FPS
2160p
36.9 FPS
2160p
38.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
134.8 FPS
1080p
138.4 FPS
1440p
86.8 FPS
1440p
89.5 FPS
2160p
45.9 FPS
2160p
47.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
155.8 FPS
1080p
159.4 FPS
1440p
113.8 FPS
1440p
116.5 FPS
2160p
61.9 FPS
2160p
63.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
201.8 FPS
1080p
205.4 FPS
1440p
172.8 FPS
1440p
175.5 FPS
2160p
107.9 FPS
2160p
109.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-9700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn