RX 5700 So với RTX 2060 SUPER - Deus Ex: Mankind Divided Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Deus Ex: Mankind Divided So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5700 với i7-8700K và RTX 2060 SUPER với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5700 with i7-8700K RTX 2060 SUPER with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
91.4 FPS
1080p
78.0 FPS
1440p
62.0 FPS
1440p
52.0 FPS
2160p
33.6 FPS
2160p
29.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
126.4 FPS
1080p
113.0 FPS
1440p
81.0 FPS
1440p
71.0 FPS
2160p
42.6 FPS
2160p
38.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
147.4 FPS
1080p
134.0 FPS
1440p
108.0 FPS
1440p
98.0 FPS
2160p
58.6 FPS
2160p
54.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
193.4 FPS
1080p
180.0 FPS
1440p
167.0 FPS
1440p
157.0 FPS
2160p
104.6 FPS
2160p
100.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn