RTX 2070 SUPER So với Radeon VII - Destiny 2 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Destiny 2 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2070 SUPER với i7-8700K và Radeon VII với i7-9700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2070 SUPER with i7-8700K Radeon VII with i7-9700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
187.0 FPS
1080p
161.3 FPS
1440p
159.0 FPS
1440p
137.5 FPS
2160p
82.0 FPS
2160p
68.7 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
222.0 FPS
1080p
196.3 FPS
1440p
178.0 FPS
1440p
156.5 FPS
2160p
91.0 FPS
2160p
77.7 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
243.0 FPS
1080p
217.3 FPS
1440p
205.0 FPS
1440p
183.5 FPS
2160p
107.0 FPS
2160p
93.7 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
289.0 FPS
1080p
263.3 FPS
1440p
264.0 FPS
1440p
242.5 FPS
2160p
153.0 FPS
2160p
139.7 FPS

Compare i7-8700K vs i7-9700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn