GTX 1660 SUPER So với GTX 1070 - Destiny 2 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Destiny 2 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 SUPER với i7-8700K và GTX 1070 với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 SUPER with i7-8700K GTX 1070 with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
132.0 FPS
1080p
130.0 FPS
1440p
113.0 FPS
1440p
112.0 FPS
2160p
57.0 FPS
2160p
56.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
167.0 FPS
1080p
165.0 FPS
1440p
132.0 FPS
1440p
131.0 FPS
2160p
66.0 FPS
2160p
65.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
188.0 FPS
1080p
186.0 FPS
1440p
159.0 FPS
1440p
158.0 FPS
2160p
82.0 FPS
2160p
81.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
234.0 FPS
1080p
232.0 FPS
1440p
218.0 FPS
1440p
217.0 FPS
2160p
128.0 FPS
2160p
127.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn