RX 5700 XT So với TITAN Xp - Destiny 2 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Destiny 2 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5700 XT với i7-8700K và TITAN Xp với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5700 XT with i7-8700K TITAN Xp with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
154.7 FPS
1080p
230.4 FPS
1440p
132.7 FPS
1440p
198.0 FPS
2160p
66.8 FPS
2160p
98.9 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
189.7 FPS
1080p
265.4 FPS
1440p
151.7 FPS
1440p
217.0 FPS
2160p
75.8 FPS
2160p
107.9 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
210.7 FPS
1080p
286.4 FPS
1440p
178.7 FPS
1440p
244.0 FPS
2160p
91.8 FPS
2160p
123.9 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
256.7 FPS
1080p
332.4 FPS
1440p
237.7 FPS
1440p
303.0 FPS
2160p
137.8 FPS
2160p
169.9 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn