RX 5700 So với RTX 2060 SUPER - Dawn of War III Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Dawn of War III So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5700 với i7-8700K và RTX 2060 SUPER với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5700 with i7-8700K RTX 2060 SUPER with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
121.8 FPS
1080p
119.0 FPS
1440p
100.8 FPS
1440p
86.0 FPS
2160p
55.7 FPS
2160p
46.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
156.8 FPS
1080p
154.0 FPS
1440p
119.8 FPS
1440p
105.0 FPS
2160p
64.7 FPS
2160p
55.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
177.8 FPS
1080p
175.0 FPS
1440p
146.8 FPS
1440p
132.0 FPS
2160p
80.7 FPS
2160p
71.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
223.8 FPS
1080p
221.0 FPS
1440p
205.8 FPS
1440p
191.0 FPS
2160p
126.7 FPS
2160p
117.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn