RX 5500 XT 8GB So với GTX 1660 - Counter-Strike: Global Offensive Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Counter-Strike: Global Offensive So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5500 XT 8GB với i7-8700K và GTX 1660 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5500 XT 8GB with i7-8700K GTX 1660 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
198.1 FPS
1080p
247.8 FPS
1440p
164.9 FPS
1440p
206.5 FPS
2160p
148.9 FPS
2160p
185.8 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
233.1 FPS
1080p
282.8 FPS
1440p
183.9 FPS
1440p
225.5 FPS
2160p
157.9 FPS
2160p
194.8 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
254.1 FPS
1080p
303.8 FPS
1440p
210.9 FPS
1440p
252.5 FPS
2160p
173.9 FPS
2160p
210.8 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
300.1 FPS
1080p
349.8 FPS
1440p
269.9 FPS
1440p
311.5 FPS
2160p
219.9 FPS
2160p
256.8 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn