R9 M280X So với R9 M290X - Company of Heroes 2 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Company of Heroes 2 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và R9 M290X với i7-3770K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K R9 M290X with i7-3770K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
28.1 FPS
1080p
41.2 FPS
1440p
18.8 FPS
1440p
28.1 FPS
2160p
0.0 FPS
2160p
0.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
63.1 FPS
1080p
76.2 FPS
1440p
37.8 FPS
1440p
47.1 FPS
2160p
9.0 FPS
2160p
9.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
84.1 FPS
1080p
97.2 FPS
1440p
64.8 FPS
1440p
74.1 FPS
2160p
25.0 FPS
2160p
25.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
130.1 FPS
1080p
143.2 FPS
1440p
123.8 FPS
1440p
133.1 FPS
2160p
71.0 FPS
2160p
71.0 FPS

Compare i7-4770K vs i7-3770K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn