RTX 2070 SUPER So với Radeon VII - Call of Duty Modern Warfare Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Call of Duty Modern Warfare So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2070 SUPER với i7-8700K và Radeon VII với i7-9700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2070 SUPER with i7-8700K Radeon VII with i7-9700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
156.5 FPS
1080p
150.0 FPS
1440p
112.7 FPS
1440p
108.0 FPS
2160p
67.3 FPS
2160p
64.5 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
191.5 FPS
1080p
185.0 FPS
1440p
131.7 FPS
1440p
127.0 FPS
2160p
76.3 FPS
2160p
73.5 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
212.5 FPS
1080p
206.0 FPS
1440p
158.7 FPS
1440p
154.0 FPS
2160p
92.3 FPS
2160p
89.5 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
258.5 FPS
1080p
252.0 FPS
1440p
217.7 FPS
1440p
213.0 FPS
2160p
138.3 FPS
2160p
135.5 FPS

Compare i7-8700K vs i7-9700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn