GTX 1650 SUPER So với GTX 1060 3GB - Call of Duty Modern Warfare Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Call of Duty Modern Warfare So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1650 SUPER với i7-8700K và GTX 1060 3GB với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1650 SUPER with i7-8700K GTX 1060 3GB with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
94.5 FPS
1080p
75.0 FPS
1440p
68.3 FPS
1440p
54.0 FPS
2160p
40.9 FPS
2160p
32.2 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
129.5 FPS
1080p
110.0 FPS
1440p
87.3 FPS
1440p
73.0 FPS
2160p
49.9 FPS
2160p
41.2 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
150.5 FPS
1080p
131.0 FPS
1440p
114.3 FPS
1440p
100.0 FPS
2160p
65.9 FPS
2160p
57.2 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
196.5 FPS
1080p
177.0 FPS
1440p
173.3 FPS
1440p
159.0 FPS
2160p
111.9 FPS
2160p
103.2 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn