RX 5700 XT So với TITAN Xp - Call of Duty Modern Warfare Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Call of Duty Modern Warfare So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5700 XT với i7-8700K và TITAN Xp với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5700 XT with i7-8700K TITAN Xp with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
148.0 FPS
1080p
154.0 FPS
1440p
106.6 FPS
1440p
110.9 FPS
2160p
63.6 FPS
2160p
66.2 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
183.0 FPS
1080p
189.0 FPS
1440p
125.6 FPS
1440p
129.9 FPS
2160p
72.6 FPS
2160p
75.2 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
204.0 FPS
1080p
210.0 FPS
1440p
152.6 FPS
1440p
156.9 FPS
2160p
88.6 FPS
2160p
91.2 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
250.0 FPS
1080p
256.0 FPS
1440p
211.6 FPS
1440p
215.9 FPS
2160p
134.6 FPS
2160p
137.2 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn