RX 5500 XT 8GB So với GTX 1660 - Call of Duty Modern Warfare Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Call of Duty Modern Warfare So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5500 XT 8GB với i7-8700K và GTX 1660 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5500 XT 8GB with i7-8700K GTX 1660 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
82.4 FPS
1080p
110.0 FPS
1440p
58.9 FPS
1440p
79.2 FPS
2160p
35.3 FPS
2160p
47.3 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
117.4 FPS
1080p
145.0 FPS
1440p
77.9 FPS
1440p
98.2 FPS
2160p
44.3 FPS
2160p
56.3 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
138.4 FPS
1080p
166.0 FPS
1440p
104.9 FPS
1440p
125.2 FPS
2160p
60.3 FPS
2160p
72.3 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
184.4 FPS
1080p
212.0 FPS
1440p
163.9 FPS
1440p
184.2 FPS
2160p
106.3 FPS
2160p
118.3 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn