RX 5500 XT 4GB So với RX 470 - Call of Duty Modern Warfare Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Call of Duty Modern Warfare So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5500 XT 4GB với i7-8700K và RX 470 với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5500 XT 4GB with i7-8700K RX 470 with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
73.4 FPS
1080p
64.8 FPS
1440p
53.0 FPS
1440p
46.7 FPS
2160p
31.6 FPS
2160p
27.9 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
108.4 FPS
1080p
99.8 FPS
1440p
72.0 FPS
1440p
65.7 FPS
2160p
40.6 FPS
2160p
36.9 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
129.4 FPS
1080p
120.8 FPS
1440p
99.0 FPS
1440p
92.7 FPS
2160p
56.6 FPS
2160p
52.9 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
175.4 FPS
1080p
166.8 FPS
1440p
158.0 FPS
1440p
151.7 FPS
2160p
102.6 FPS
2160p
98.9 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn