RX 5700 XT So với Radeon VII - Call of Duty: Black Ops 4 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Call of Duty: Black Ops 4 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5700 XT với i7-8700K và Radeon VII với i7-9700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5700 XT with i7-8700K Radeon VII with i7-9700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
162.6 FPS
1080p
168.8 FPS
1440p
105.7 FPS
1440p
110.0 FPS
2160p
45.9 FPS
2160p
47.5 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
197.6 FPS
1080p
203.8 FPS
1440p
124.7 FPS
1440p
129.0 FPS
2160p
54.9 FPS
2160p
56.5 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
218.6 FPS
1080p
224.8 FPS
1440p
151.7 FPS
1440p
156.0 FPS
2160p
70.9 FPS
2160p
72.5 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
264.6 FPS
1080p
270.8 FPS
1440p
210.7 FPS
1440p
215.0 FPS
2160p
116.9 FPS
2160p
118.5 FPS

Compare i7-8700K vs i7-9700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn