RX 5500 XT 4GB So với RX 470 - Call of Duty: Black Ops 4 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Call of Duty: Black Ops 4 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5500 XT 4GB với i7-8700K và RX 470 với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5500 XT 4GB with i7-8700K RX 470 with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
92.8 FPS
1080p
69.0 FPS
1440p
58.1 FPS
1440p
47.0 FPS
2160p
29.6 FPS
2160p
28.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
127.8 FPS
1080p
104.0 FPS
1440p
77.1 FPS
1440p
66.0 FPS
2160p
38.6 FPS
2160p
37.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
148.8 FPS
1080p
125.0 FPS
1440p
104.1 FPS
1440p
93.0 FPS
2160p
54.6 FPS
2160p
53.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
194.8 FPS
1080p
171.0 FPS
1440p
163.1 FPS
1440p
152.0 FPS
2160p
100.6 FPS
2160p
99.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn