RTX 2060 SUPER So với TITAN Xp - Borderlands 3 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Borderlands 3 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2060 SUPER với i7-8700K và TITAN Xp với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2060 SUPER with i7-8700K TITAN Xp with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
71.0 FPS
1080p
80.1 FPS
1440p
49.8 FPS
1440p
56.2 FPS
2160p
25.9 FPS
2160p
29.3 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
106.0 FPS
1080p
115.1 FPS
1440p
68.8 FPS
1440p
75.2 FPS
2160p
34.9 FPS
2160p
38.3 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
127.0 FPS
1080p
136.1 FPS
1440p
95.8 FPS
1440p
102.2 FPS
2160p
50.9 FPS
2160p
54.3 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
173.0 FPS
1080p
182.1 FPS
1440p
154.8 FPS
1440p
161.2 FPS
2160p
96.9 FPS
2160p
100.3 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn