RX 590 So với R9 FURY - Battlefield V Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Battlefield V So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 590 với i7-8700K và R9 FURY với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 590 with i7-8700K R9 FURY with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
103.5 FPS
1080p
83.0 FPS
1440p
77.9 FPS
1440p
67.0 FPS
2160p
41.4 FPS
2160p
26.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
138.5 FPS
1080p
118.0 FPS
1440p
96.9 FPS
1440p
86.0 FPS
2160p
50.4 FPS
2160p
35.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
159.5 FPS
1080p
139.0 FPS
1440p
123.9 FPS
1440p
113.0 FPS
2160p
66.4 FPS
2160p
51.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
205.5 FPS
1080p
185.0 FPS
1440p
182.9 FPS
1440p
172.0 FPS
2160p
112.4 FPS
2160p
97.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn