RX 5500 XT 8GB So với GTX 1660 - Battlefield V Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Battlefield V So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5500 XT 8GB với i7-8700K và GTX 1660 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5500 XT 8GB with i7-8700K GTX 1660 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
95.3 FPS
1080p
92.8 FPS
1440p
71.8 FPS
1440p
74.4 FPS
2160p
37.4 FPS
2160p
40.1 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
130.3 FPS
1080p
127.8 FPS
1440p
90.8 FPS
1440p
93.4 FPS
2160p
46.4 FPS
2160p
49.1 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
151.3 FPS
1080p
148.8 FPS
1440p
117.8 FPS
1440p
120.4 FPS
2160p
62.4 FPS
2160p
65.1 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
197.3 FPS
1080p
194.8 FPS
1440p
176.8 FPS
1440p
179.4 FPS
2160p
108.4 FPS
2160p
111.1 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn