RX 5500 XT 4GB So với RX 470 - Battlefield 4 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Battlefield 4 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5500 XT 4GB với i7-8700K và RX 470 với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5500 XT 4GB with i7-8700K RX 470 with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
74.5 FPS
1080p
63.5 FPS
1440p
47.9 FPS
1440p
41.2 FPS
2160p
0.0 FPS
2160p
0.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
109.5 FPS
1080p
98.5 FPS
1440p
66.9 FPS
1440p
60.2 FPS
2160p
9.0 FPS
2160p
9.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
130.5 FPS
1080p
119.5 FPS
1440p
93.9 FPS
1440p
87.2 FPS
2160p
25.0 FPS
2160p
25.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
176.5 FPS
1080p
165.5 FPS
1440p
152.9 FPS
1440p
146.2 FPS
2160p
71.0 FPS
2160p
71.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn