R9 M280X So với GTX 780M - Battlefield 4 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Battlefield 4 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và GTX 780M với i7-3770K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K GTX 780M with i7-3770K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
36.0 FPS
1080p
49.4 FPS
1440p
22.3 FPS
1440p
31.4 FPS
2160p
0.0 FPS
2160p
0.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
71.0 FPS
1080p
84.4 FPS
1440p
41.3 FPS
1440p
50.4 FPS
2160p
9.0 FPS
2160p
9.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
92.0 FPS
1080p
105.4 FPS
1440p
68.3 FPS
1440p
77.4 FPS
2160p
25.0 FPS
2160p
25.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
138.0 FPS
1080p
151.4 FPS
1440p
127.3 FPS
1440p
136.4 FPS
2160p
71.0 FPS
2160p
71.0 FPS

Compare i7-4770K vs i7-3770K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn