R9 M280X So với GTX 1050 Ti Max-Q - Ashes of the Singularity Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Ashes of the Singularity So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và GTX 1050 Ti Max-Q với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K GTX 1050 Ti Max-Q with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
17.5 FPS
1080p
21.7 FPS
1440p
0.0 FPS
1440p
20.3 FPS
2160p
0.0 FPS
2160p
0.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
52.5 FPS
1080p
56.7 FPS
1440p
19.0 FPS
1440p
39.3 FPS
2160p
9.0 FPS
2160p
9.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
73.5 FPS
1080p
77.7 FPS
1440p
46.0 FPS
1440p
66.3 FPS
2160p
25.0 FPS
2160p
25.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
119.5 FPS
1080p
123.7 FPS
1440p
105.0 FPS
1440p
125.3 FPS
2160p
71.0 FPS
2160p
71.0 FPS

Compare i7-4770K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn