RTX 2070 SUPER So với RTX 2080 SUPER - Ashes of the Singularity: Escalation Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Ashes of the Singularity: Escalation So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2070 SUPER với i7-8700K và RTX 2080 SUPER với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2070 SUPER with i7-8700K RTX 2080 SUPER with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
103.0 FPS
1080p
112.0 FPS
1440p
87.0 FPS
1440p
98.0 FPS
2160p
72.0 FPS
2160p
81.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
138.0 FPS
1080p
147.0 FPS
1440p
106.0 FPS
1440p
117.0 FPS
2160p
81.0 FPS
2160p
90.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
159.0 FPS
1080p
168.0 FPS
1440p
133.0 FPS
1440p
144.0 FPS
2160p
97.0 FPS
2160p
106.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
205.0 FPS
1080p
214.0 FPS
1440p
192.0 FPS
1440p
203.0 FPS
2160p
143.0 FPS
2160p
152.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn