RTX 2070 SUPER So với RX 5700 XT - Ashes of the Singularity: Escalation Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Ashes of the Singularity: Escalation So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2070 SUPER với i7-8700K và RX 5700 XT với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2070 SUPER with i7-8700K RX 5700 XT with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
103.0 FPS
1080p
102.7 FPS
1440p
87.0 FPS
1440p
85.8 FPS
2160p
72.0 FPS
2160p
70.9 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
138.0 FPS
1080p
137.7 FPS
1440p
106.0 FPS
1440p
104.8 FPS
2160p
81.0 FPS
2160p
79.9 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
159.0 FPS
1080p
158.7 FPS
1440p
133.0 FPS
1440p
131.8 FPS
2160p
97.0 FPS
2160p
95.9 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
205.0 FPS
1080p
204.7 FPS
1440p
192.0 FPS
1440p
190.8 FPS
2160p
143.0 FPS
2160p
141.9 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn