RTX 2070 SUPER So với Radeon VII - Apex Legends Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Apex Legends So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2070 SUPER với i7-8700K và Radeon VII với i7-9700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2070 SUPER with i7-8700K Radeon VII with i7-9700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
139.0 FPS
1080p
135.0 FPS
1440p
104.0 FPS
1440p
100.5 FPS
2160p
62.0 FPS
2160p
60.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
174.0 FPS
1080p
170.0 FPS
1440p
123.0 FPS
1440p
119.5 FPS
2160p
71.0 FPS
2160p
69.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
195.0 FPS
1080p
191.0 FPS
1440p
150.0 FPS
1440p
146.5 FPS
2160p
87.0 FPS
2160p
85.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
241.0 FPS
1080p
237.0 FPS
1440p
209.0 FPS
1440p
205.5 FPS
2160p
133.0 FPS
2160p
131.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-9700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn