R9 M280X So với GTX 970M - Apex Legends Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Apex Legends So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và GTX 970M với i7-4770K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K GTX 970M with i7-4770K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
25.2 FPS
1080p
42.4 FPS
1440p
18.8 FPS
1440p
31.6 FPS
2160p
11.2 FPS
2160p
18.8 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
60.2 FPS
1080p
77.4 FPS
1440p
37.8 FPS
1440p
50.6 FPS
2160p
20.2 FPS
2160p
27.8 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
81.2 FPS
1080p
98.4 FPS
1440p
64.8 FPS
1440p
77.6 FPS
2160p
36.2 FPS
2160p
43.8 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
127.2 FPS
1080p
144.4 FPS
1440p
123.8 FPS
1440p
136.6 FPS
2160p
82.2 FPS
2160p
89.8 FPS

Compare i7-4770K vs i7-4770K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn