i7-2600K vs i7-975 - Strange Brigade GTX 550 Ti - Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


i7-2600K i7-975

Multi-Thread Performance

8449 Pts
6135 Pts

Single-Thread Performance

1941 Pts
1460 Pts

Strange Brigade

i7-2600K vs i7-975 trong Strange Brigade sử dụng GTX 550 Ti - CPU so sánh hiệu suất tại siêu, cao, trung bình, và thấp Cài đặt với độ phân giải 1080p, 1440p, độ phân giải 4K Chất lượng

i7-2600K i7-975

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
17.2 FPS
1080p
14.6 FPS
1440p
12.0 FPS
1440p
10.2 FPS
2160p
6.5 FPS
2160p
5.5 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
52.2 FPS
1080p
49.6 FPS
1440p
31.0 FPS
1440p
29.2 FPS
2160p
15.5 FPS
2160p
14.5 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
73.2 FPS
1080p
70.6 FPS
1440p
58.0 FPS
1440p
56.2 FPS
2160p
31.5 FPS
2160p
30.5 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
119.2 FPS
1080p
116.6 FPS
1440p
117.0 FPS
1440p
115.2 FPS
2160p
77.5 FPS
2160p
76.5 FPS
i7-2600K
  i7-975

   Compare i7-2600K vs i7-975 specifications

   i7-2600K vs i7-975 Architecture

   i7-2600K i7-975

   i7-2600K vs i7-975 Cache

   i7-2600K i7-975

   i7-2600K vs i7-975 Cores

   i7-2600K i7-975

   i7-2600K vs i7-975 Performance

   i7-2600K i7-975

   i7-2600K vs i7-975 Physical

   i7-2600K i7-975

   Compare i7-2600K vs i7-975 in more games


   Thảo luận và bình luận

   Chia sẻ ý kiến của bạn