i7-2600K vs i7-975 - Rainbow Six Siege GTX 550 Ti - Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


i7-2600K i7-975

Multi-Thread Performance

8449 Pts
6135 Pts

Single-Thread Performance

1941 Pts
1460 Pts

Rainbow Six Siege

i7-2600K vs i7-975 trong Rainbow Six Siege sử dụng GTX 550 Ti - CPU so sánh hiệu suất tại siêu, cao, trung bình, và thấp Cài đặt với độ phân giải 1080p, 1440p, độ phân giải 4K Chất lượng

i7-2600K i7-975

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
27.7 FPS
1080p
23.4 FPS
1440p
17.9 FPS
1440p
15.1 FPS
2160p
8.3 FPS
2160p
7.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
62.7 FPS
1080p
58.4 FPS
1440p
36.9 FPS
1440p
34.1 FPS
2160p
17.3 FPS
2160p
16.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
83.7 FPS
1080p
79.4 FPS
1440p
63.9 FPS
1440p
61.1 FPS
2160p
33.3 FPS
2160p
32.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
129.7 FPS
1080p
125.4 FPS
1440p
122.9 FPS
1440p
120.1 FPS
2160p
79.3 FPS
2160p
78.0 FPS
i7-2600K
  i7-975

   Compare i7-2600K vs i7-975 specifications

   i7-2600K vs i7-975 Architecture

   i7-2600K i7-975

   i7-2600K vs i7-975 Cache

   i7-2600K i7-975

   i7-2600K vs i7-975 Cores

   i7-2600K i7-975

   i7-2600K vs i7-975 Performance

   i7-2600K i7-975

   i7-2600K vs i7-975 Physical

   i7-2600K i7-975

   Compare i7-2600K vs i7-975 in more games


   Thảo luận và bình luận

   Chia sẻ ý kiến của bạn