i7-2600K vs i7-975 - Need For Speed GTX 550 Ti - Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


i7-2600K i7-975

Multi-Thread Performance

8449 Pts
6135 Pts

Single-Thread Performance

1941 Pts
1460 Pts

Need For Speed

i7-2600K vs i7-975 trong Need For Speed sử dụng GTX 550 Ti - CPU so sánh hiệu suất tại siêu, cao, trung bình, và thấp Cài đặt với độ phân giải 1080p, 1440p, độ phân giải 4K Chất lượng

i7-2600K i7-975

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
15.8 FPS
1080p
13.4 FPS
1440p
12.2 FPS
1440p
10.3 FPS
2160p
8.1 FPS
2160p
6.9 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
50.8 FPS
1080p
48.4 FPS
1440p
31.2 FPS
1440p
29.3 FPS
2160p
17.1 FPS
2160p
15.9 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
71.8 FPS
1080p
69.4 FPS
1440p
58.2 FPS
1440p
56.3 FPS
2160p
33.1 FPS
2160p
31.9 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
117.8 FPS
1080p
115.4 FPS
1440p
117.2 FPS
1440p
115.3 FPS
2160p
79.1 FPS
2160p
77.9 FPS
i7-2600K
  i7-975

   Compare i7-2600K vs i7-975 specifications

   i7-2600K vs i7-975 Architecture

   i7-2600K i7-975

   i7-2600K vs i7-975 Cache

   i7-2600K i7-975

   i7-2600K vs i7-975 Cores

   i7-2600K i7-975

   i7-2600K vs i7-975 Performance

   i7-2600K i7-975

   i7-2600K vs i7-975 Physical

   i7-2600K i7-975

   Compare i7-2600K vs i7-975 in more games


   Thảo luận và bình luận

   Chia sẻ ý kiến của bạn