i7-2600K vs i7-975 - League of Legends GTX 550 Ti - Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


i7-2600K i7-975

Multi-Thread Performance

8449 Pts
6135 Pts

Single-Thread Performance

1941 Pts
1460 Pts

League of Legends

i7-2600K vs i7-975 trong League of Legends sử dụng GTX 550 Ti - CPU so sánh hiệu suất tại siêu, cao, trung bình, và thấp Cài đặt với độ phân giải 1080p, 1440p, độ phân giải 4K Chất lượng

i7-2600K i7-975

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
73.3 FPS
1080p
62.1 FPS
1440p
40.8 FPS
1440p
34.5 FPS
2160p
16.3 FPS
2160p
13.8 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
108.3 FPS
1080p
97.1 FPS
1440p
59.8 FPS
1440p
53.5 FPS
2160p
25.3 FPS
2160p
22.8 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
129.3 FPS
1080p
118.1 FPS
1440p
86.8 FPS
1440p
80.5 FPS
2160p
41.3 FPS
2160p
38.8 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
175.3 FPS
1080p
164.1 FPS
1440p
145.8 FPS
1440p
139.5 FPS
2160p
87.3 FPS
2160p
84.8 FPS
i7-2600K
  i7-975

   Compare i7-2600K vs i7-975 specifications

   i7-2600K vs i7-975 Architecture

   i7-2600K i7-975

   i7-2600K vs i7-975 Cache

   i7-2600K i7-975

   i7-2600K vs i7-975 Cores

   i7-2600K i7-975

   i7-2600K vs i7-975 Performance

   i7-2600K i7-975

   i7-2600K vs i7-975 Physical

   i7-2600K i7-975

   Compare i7-2600K vs i7-975 in more games


   Thảo luận và bình luận

   Chia sẻ ý kiến của bạn