i7-2600K vs i7-975 - Far Cry New Dawn GTX 550 Ti - Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


i7-2600K i7-975

Multi-Thread Performance

8449 Pts
6135 Pts

Single-Thread Performance

1941 Pts
1460 Pts

Far Cry New Dawn

i7-2600K vs i7-975 trong Far Cry New Dawn sử dụng GTX 550 Ti - CPU so sánh hiệu suất tại siêu, cao, trung bình, và thấp Cài đặt với độ phân giải 1080p, 1440p, độ phân giải 4K Chất lượng

i7-2600K i7-975

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
8.5 FPS
1080p
7.2 FPS
1440p
6.6 FPS
1440p
5.6 FPS
2160p
3.5 FPS
2160p
3.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
43.5 FPS
1080p
42.2 FPS
1440p
25.6 FPS
1440p
24.6 FPS
2160p
12.5 FPS
2160p
12.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
64.5 FPS
1080p
63.2 FPS
1440p
52.6 FPS
1440p
51.6 FPS
2160p
28.5 FPS
2160p
28.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
110.5 FPS
1080p
109.2 FPS
1440p
111.6 FPS
1440p
110.6 FPS
2160p
74.5 FPS
2160p
74.0 FPS
i7-2600K
  i7-975

   Compare i7-2600K vs i7-975 specifications

   i7-2600K vs i7-975 Architecture

   i7-2600K i7-975

   i7-2600K vs i7-975 Cache

   i7-2600K i7-975

   i7-2600K vs i7-975 Cores

   i7-2600K i7-975

   i7-2600K vs i7-975 Performance

   i7-2600K i7-975

   i7-2600K vs i7-975 Physical

   i7-2600K i7-975

   Compare i7-2600K vs i7-975 in more games


   Thảo luận và bình luận

   Chia sẻ ý kiến của bạn