i7-2600K vs i7-975 - Anthem GTX 550 Ti - Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


i7-2600K i7-975

Multi-Thread Performance

8449 Pts
6135 Pts

Single-Thread Performance

1941 Pts
1460 Pts

Anthem

i7-2600K vs i7-975 trong Anthem sử dụng GTX 550 Ti - CPU so sánh hiệu suất tại siêu, cao, trung bình, và thấp Cài đặt với độ phân giải 1080p, 1440p, độ phân giải 4K Chất lượng

i7-2600K i7-975

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
5.8 FPS
1080p
4.9 FPS
1440p
4.6 FPS
1440p
3.9 FPS
2160p
2.5 FPS
2160p
2.1 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
40.8 FPS
1080p
39.9 FPS
1440p
23.6 FPS
1440p
22.9 FPS
2160p
11.5 FPS
2160p
11.1 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
61.8 FPS
1080p
60.9 FPS
1440p
50.6 FPS
1440p
49.9 FPS
2160p
27.5 FPS
2160p
27.1 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
107.8 FPS
1080p
106.9 FPS
1440p
109.6 FPS
1440p
108.9 FPS
2160p
73.5 FPS
2160p
73.1 FPS
i7-2600K
  i7-975

   Compare i7-2600K vs i7-975 specifications

   i7-2600K vs i7-975 Architecture

   i7-2600K i7-975

   i7-2600K vs i7-975 Cache

   i7-2600K i7-975

   i7-2600K vs i7-975 Cores

   i7-2600K i7-975

   i7-2600K vs i7-975 Performance

   i7-2600K i7-975

   i7-2600K vs i7-975 Physical

   i7-2600K i7-975

   Compare i7-2600K vs i7-975 in more games


   Thảo luận và bình luận

   Chia sẻ ý kiến của bạn