F1 2019 پر لعبہ الٹرا معیار معیار کی ترتیب بانچمآرکس - ٹیسٹ کیا کثیر کارڈ

 F1 2019 پر لعبہ الٹرا معیار معیار کی ترتیب بانچمآرکس - ٹیسٹ کیا کثیر کارڈ

لعبہ کارکردگی پر الٹرا معیار سیٹنگیں

کوالٹی سیٹنگیں تبدیل کریں

قرارداد 1920x1080

سال گرافکس کارڈ قیمت فریم فی سیکنڈ
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₨ 201,496
270.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₨ 93,960
235.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₨ 335,916
183.6 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₨ 67,076
180.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₨ 67,076
177.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₨ 174,612
175.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₨ 93,960
151.2 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₨ 403,126
148.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₨ 93,960
140.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₨ 67,076
128.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₨ 102,025
128.5 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₨ 161,170
126.6 FPS
2019 AMD Radeon VII ₨ 93,960
123.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₨ 53,634
121.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₨ 46,913
112.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₨ 53,768
112.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₨ 67,076
107.1 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₨ 37,503
104.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₨ 47,047
104.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₨ 67,076
102.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₨ 54,978
101.5 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₨ 53,634
99.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₨ 134,286
98.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₨ 261,044
98.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₨ 37,503
97.5 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₨ 201,496
97.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₨ 53,634
94.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₨ 30,782
94.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₨ 249,618
91.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₨ 29,572
90.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₨ 238,192
84.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₨ 231,740
83.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₨ 236,310
82.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₨ 262,791
80.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₨ 209,561
80.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₨ 21,507
77.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₨ 87,239
77.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₨ 87,239
75.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₨ 37,503
75.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₨ 148,400
72.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₨ 203,781
71.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₨ 87,239
71.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₨ 148,669
70.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₨ 73,797
69.9 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₨ 212,249
69.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₨ 159,288
68.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₨ 73,797
67.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₨ 26,750
67.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₨ 30,782
65.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₨ 34,143
64.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₨ 134,286
63.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₨ 134,286
62.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₨ 53,768
61.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₨ 22,851
61.6 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₨ 134,286
61.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₨ 57,666
61.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₨ 93,960
60.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₨ 22,717
60.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₨ 22,717
60.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₨ 134,286
59.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₨ 44,224
58.7 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₨ 73,797
58.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₨ 44,224
57.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₨ 20,029
57.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₨ 132,673
54.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₨ 53,634
54.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₨ 24,061
53.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₨ 180,795
48.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₨ 180,795
48.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₨ 180,795
48.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₨ 87,239
48.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₨ 159,288
48.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₨ 175,687
45.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₨ 175,687
45.8 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₨ 263,329
45.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₨ 67,076
43.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₨ 93,960
43.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₨ 30,782
43.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₨ 171,386
43.2 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₨ 40,192
43.1 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₨ 93,960
42.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₨ 169,369
41.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₨ 53,634
41.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₨ 167,891
41.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₨ 167,891
41.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₨ 166,546
40.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₨ 154,717
40.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₨ 22,717
40.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₨ 67,076
39.1 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₨ 73,797
38.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₨ 33,471
38.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₨ 26,750
38.1 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₨ 162,514
37.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₨ 37,503
37.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₨ 161,707
37.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₨ 26,750
37.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₨ 53,634
36.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₨ 117,752
33.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₨ 156,196
33.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₨ 33,471
33.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₨ 18,819
32.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₨ 60,355
32.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₨ 22,717
32.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₨ 67,076
31.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₨ 40,192
31.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₨ 24,061
31.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₨ 21,373
30.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₨ 170,713
30.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₨ 147,862
28.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₨ 46,913
28.0 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₨ 20,029
27.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₨ 13,308
27.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₨ 30,782
27.9 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₨ 20,029
27.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₨ 145,577
27.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₨ 100,815
27.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₨ 145,039
27.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₨ 49,601
26.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₨ 144,367
26.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₨ 143,829
26.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₨ 143,829
26.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₨ 143,292
26.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₨ 142,754
25.6 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₨ 67,076
25.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₨ 142,216
25.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₨ 142,216
25.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₨ 33,471
25.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₨ 22,717
25.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₨ 172,326
24.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₨ 40,192
23.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₨ 20,029
23.8 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₨ 95,438
23.7 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₨ 94,228
23.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₨ 139,259
23.5 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₨ 33,471
23.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₨ 137,512
22.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₨ 136,571
21.9 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₨ 32,126
21.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₨ 10,619
20.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₨ 46,913
20.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₨ 26,750
19.9 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₨ 20,029
19.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₨ 132,673
19.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₨ 86,163
19.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₨ 132,673
19.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₨ 20,029
19.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₨ 132,673
19.5 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₨ 48,257
17.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₨ 129,581
17.6 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₨ 24,061
17.5 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₨ 87,239
16.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₨ 10,619
16.2 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₨ 40,192
14.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₨ 124,070
14.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₨ 124,070
14.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₨ 84,953
14.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₨ 14,652
13.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₨ 20,029
13.4 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₨ 40,192
13.2 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₨ 60,355
13.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₨ 14,652
12.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₨ 86,701
12.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₨ 80,786
12.2 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₨ 11,963
11.9 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₨ 145,980
11.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₨ 17,340
10.8 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₨ 85,491
10.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₨ 150,416
10.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₨ 115,332
8.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₨ 13,308
8.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₨ 76,216
8.1 FPS

قرارداد 2560x1440

سال گرافکس کارڈ قیمت فریم فی سیکنڈ
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₨ 201,496
191.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₨ 93,960
167.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₨ 335,916
129.9 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₨ 67,076
128.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₨ 67,076
125.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₨ 174,612
124.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₨ 93,960
107.1 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₨ 403,126
104.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₨ 93,960
99.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₨ 67,076
91.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₨ 102,025
91.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₨ 161,170
89.6 FPS
2019 AMD Radeon VII ₨ 93,960
87.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₨ 53,634
86.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₨ 46,913
79.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₨ 53,768
79.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₨ 67,076
75.8 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₨ 37,503
74.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₨ 47,047
73.6 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₨ 67,076
72.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₨ 54,978
71.9 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₨ 53,634
70.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₨ 134,286
69.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₨ 261,044
69.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₨ 37,503
69.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₨ 201,496
68.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₨ 53,634
66.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₨ 30,782
66.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₨ 249,618
64.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₨ 29,572
64.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₨ 238,192
59.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₨ 231,740
59.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₨ 236,310
58.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₨ 262,791
56.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₨ 209,561
56.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₨ 21,507
54.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₨ 87,239
54.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₨ 87,239
53.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₨ 37,503
53.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₨ 148,400
51.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₨ 203,781
50.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₨ 87,239
50.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₨ 148,669
50.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₨ 73,797
49.5 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₨ 212,249
49.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₨ 159,288
48.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₨ 26,750
48.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₨ 73,797
48.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₨ 30,782
46.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₨ 34,143
45.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₨ 134,286
45.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₨ 134,286
44.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₨ 53,768
43.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₨ 22,851
43.6 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₨ 134,286
43.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₨ 57,666
43.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₨ 22,717
42.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₨ 93,960
42.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₨ 22,717
42.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₨ 134,286
42.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₨ 44,224
41.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₨ 73,797
41.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₨ 44,224
40.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₨ 20,029
40.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₨ 132,673
38.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₨ 53,634
38.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₨ 24,061
37.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₨ 180,795
34.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₨ 180,795
34.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₨ 180,795
34.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₨ 87,239
34.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₨ 159,288
34.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₨ 175,687
32.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₨ 175,687
32.4 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₨ 263,329
32.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₨ 67,076
30.9 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₨ 93,960
30.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₨ 30,782
30.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₨ 171,386
30.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₨ 40,192
30.5 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₨ 93,960
29.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₨ 169,369
29.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₨ 53,634
29.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₨ 167,891
29.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₨ 167,891
29.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₨ 166,546
28.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₨ 154,717
28.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₨ 22,717
28.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₨ 67,076
27.7 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₨ 73,797
27.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₨ 33,471
27.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₨ 26,750
27.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₨ 37,503
26.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₨ 162,514
26.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₨ 161,707
26.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₨ 26,750
26.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₨ 53,634
25.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₨ 117,752
24.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₨ 156,196
24.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₨ 33,471
23.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₨ 18,819
23.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₨ 60,355
22.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₨ 22,717
22.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₨ 67,076
22.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₨ 40,192
22.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₨ 24,061
22.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₨ 21,373
21.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₨ 170,713
21.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₨ 147,862
20.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₨ 46,913
19.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₨ 30,782
19.8 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₨ 20,029
19.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₨ 13,308
19.7 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₨ 20,029
19.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₨ 145,577
19.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₨ 100,815
19.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₨ 145,039
19.1 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₨ 49,601
19.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₨ 144,367
18.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₨ 143,829
18.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₨ 143,829
18.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₨ 143,292
18.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₨ 142,754
18.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₨ 67,076
18.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₨ 33,471
17.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₨ 142,216
17.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₨ 142,216
17.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₨ 22,717
17.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₨ 172,326
17.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₨ 40,192
16.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₨ 20,029
16.9 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₨ 95,438
16.8 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₨ 94,228
16.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₨ 139,259
16.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₨ 33,471
16.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₨ 137,512
15.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₨ 136,571
15.5 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₨ 32,126
15.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₨ 10,619
14.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₨ 46,913
14.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₨ 26,750
14.1 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₨ 20,029
13.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₨ 132,673
13.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₨ 86,163
13.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₨ 132,673
13.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₨ 20,029
13.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₨ 132,673
13.8 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₨ 48,257
12.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₨ 129,581
12.5 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₨ 24,061
12.4 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₨ 87,239
11.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₨ 10,619
11.5 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₨ 40,192
10.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₨ 124,070
10.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₨ 124,070
10.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₨ 84,953
10.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₨ 14,652
9.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₨ 20,029
9.5 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₨ 40,192
9.4 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₨ 60,355
9.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₨ 14,652
9.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₨ 86,701
8.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₨ 80,786
8.6 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₨ 11,963
8.4 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₨ 145,980
7.9 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₨ 17,340
7.6 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₨ 85,491
7.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₨ 150,416
7.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₨ 115,332
6.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₨ 76,216
5.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₨ 13,308
5.8 FPS

قرارداد 3840x2160

سال گرافکس کارڈ قیمت فریم فی سیکنڈ
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₨ 201,496
122.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₨ 93,960
106.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₨ 335,916
82.6 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₨ 67,076
81.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₨ 67,076
80.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₨ 174,612
78.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₨ 93,960
68.1 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₨ 403,126
66.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₨ 93,960
63.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₨ 67,076
57.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₨ 102,025
57.8 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₨ 161,170
57.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₨ 93,960
55.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₨ 53,634
54.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₨ 46,913
50.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₨ 53,768
50.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₨ 67,076
48.2 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₨ 37,503
47.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₨ 47,047
46.8 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₨ 67,076
46.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₨ 54,978
45.7 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₨ 53,634
44.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₨ 134,286
44.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₨ 261,044
44.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₨ 37,503
43.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₨ 201,496
43.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₨ 53,634
42.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₨ 30,782
42.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₨ 249,618
41.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₨ 29,572
40.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₨ 238,192
37.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₨ 231,740
37.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₨ 236,310
37.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₨ 262,791
36.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₨ 209,561
36.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₨ 87,239
34.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₨ 21,507
34.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₨ 87,239
34.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₨ 37,503
33.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₨ 148,400
32.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₨ 203,781
32.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₨ 87,239
32.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₨ 148,669
31.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₨ 73,797
31.4 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₨ 212,249
31.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₨ 26,750
31.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₨ 159,288
30.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₨ 73,797
30.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₨ 30,782
29.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₨ 34,143
28.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₨ 134,286
28.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₨ 134,286
28.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₨ 53,768
27.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₨ 22,851
27.8 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₨ 134,286
27.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₨ 57,666
27.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₨ 22,717
27.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₨ 93,960
27.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₨ 22,717
27.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₨ 134,286
26.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₨ 44,224
26.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₨ 73,797
26.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₨ 44,224
25.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₨ 20,029
25.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₨ 132,673
24.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₨ 53,634
24.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₨ 24,061
24.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₨ 180,795
22.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₨ 180,795
22.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₨ 180,795
22.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₨ 87,239
21.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₨ 159,288
21.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₨ 175,687
20.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₨ 175,687
20.6 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₨ 263,329
20.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₨ 67,076
19.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₨ 30,782
19.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₨ 93,960
19.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₨ 40,192
19.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₨ 171,386
19.4 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₨ 93,960
18.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₨ 169,369
18.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₨ 53,634
18.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₨ 167,891
18.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₨ 167,891
18.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₨ 166,546
18.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₨ 154,717
18.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₨ 22,717
18.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₨ 67,076
17.6 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₨ 73,797
17.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₨ 33,471
17.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₨ 26,750
17.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₨ 162,514
17.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₨ 37,503
16.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₨ 161,707
16.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₨ 26,750
16.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₨ 53,634
16.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₨ 117,752
15.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₨ 156,196
15.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₨ 33,471
15.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₨ 18,819
14.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₨ 60,355
14.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₨ 22,717
14.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₨ 67,076
14.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₨ 40,192
14.2 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₨ 24,061
14.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₨ 21,373
13.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₨ 170,713
13.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₨ 147,862
13.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₨ 46,913
12.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₨ 30,782
12.6 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₨ 20,029
12.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₨ 13,308
12.5 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₨ 20,029
12.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₨ 145,577
12.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₨ 145,039
12.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₨ 100,815
12.2 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₨ 49,601
12.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₨ 144,367
12.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₨ 143,829
11.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₨ 143,829
11.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₨ 143,292
11.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₨ 142,754
11.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₨ 67,076
11.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₨ 33,471
11.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₨ 142,216
11.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₨ 142,216
11.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₨ 22,717
11.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₨ 40,192
10.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₨ 172,326
10.8 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₨ 95,438
10.7 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₨ 94,228
10.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₨ 20,029
10.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₨ 139,259
10.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₨ 33,471
10.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₨ 137,512
10.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₨ 136,571
9.8 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₨ 32,126
9.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₨ 10,619
9.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₨ 46,913
9.2 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₨ 26,750
9.0 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₨ 20,029
8.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₨ 132,673
8.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₨ 86,163
8.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₨ 132,673
8.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₨ 20,029
8.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₨ 132,673
8.8 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₨ 48,257
8.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₨ 24,061
7.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₨ 129,581
7.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₨ 87,239
7.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₨ 10,619
7.3 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₨ 40,192
6.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₨ 124,070
6.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₨ 124,070
6.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₨ 84,953
6.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₨ 14,652
6.1 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₨ 40,192
6.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₨ 20,029
6.0 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₨ 60,355
5.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₨ 14,652
5.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₨ 86,701
5.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₨ 80,786
5.5 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₨ 11,963
5.4 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₨ 145,980
5.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₨ 17,340
4.8 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₨ 85,491
4.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₨ 150,416
4.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₨ 115,332
4.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₨ 76,216
3.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₨ 13,308
3.7 FPS
 F1 2019 پر لعبہ الٹرا معیار معیار کی ترتیب بانچمآرکس - ٹیسٹ کیا کثیر کارڈ

F1 2019 Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel i3 2130 / AMD FX4300
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 8 GB
  • OS: 64 bit Versions of Windows 7, Windows 8, Windows 10
  • VIDEO CARD: Nvidia GTX640 / HD7750
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • SOUND CARD: DirectX Compatible Soundcard
  • FREE DISK SPACE: 80 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 1024 MB

بحث اور تبصرے

آپ کے تبصرے اشتراک کریں