ด้วย มาตรฐานที่ คุณภาพพิเศษ การตั้งค่าคุณภาพ

  ด้วย  มาตรฐานที่ คุณภาพพิเศษ การตั้งค่าคุณภาพ
popover.html 55/100 ยอม รับ

ประสิทธิภาพของเกม คุณภาพพิเศษ ที่การตั้งค่า

เปลี่ยนการตั้งค่าคุณภาพ

แก้ ปัญหา 1920x1080

1% Low [Min FPS] Average FPS
ปี เกม เฟรมต่อวินาที

แก้ ปัญหา 2560x1440

1% Low [Min FPS] Average FPS
ปี เกม เฟรมต่อวินาที

แก้ ปัญหา 3840x2160

1% Low [Min FPS] Average FPS
ปี เกม เฟรมต่อวินาที
 with  at 1080p and คุณภาพพิเศษ settings
 with  at 1440p and คุณภาพพิเศษ settings
 with  at 4K and คุณภาพพิเศษ settings

ข้อมูล จำเพาะ

Critics Reviews


adsense-in-article-articles.html

การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ