Hitman 2 เกมที่ คุณภาพพิเศษ มีคุณภาพการตั้งค่ามาตรฐาน-หลายบัตรทดสอบ

 Hitman 2 เกมที่ คุณภาพพิเศษ มีคุณภาพการตั้งค่ามาตรฐาน-หลายบัตรทดสอบ

ประสิทธิภาพของเกม คุณภาพพิเศษ ที่การตั้งค่า

เปลี่ยนการตั้งค่าคุณภาพ

แก้ ปัญหา 1920x1080

ปี กราฟิกการ์ด ราคา เฟรมต่อวินาที
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ฿ 48,852
252.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ฿ 22,780
220.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ฿ 16,262
168.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ฿ 39,075
139.4 FPS
2019 AMD Radeon VII ฿ 22,780
131.3 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ฿ 81,442
130.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ฿ 16,262
128.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ฿ 42,334
127.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ฿ 13,003
125.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ฿ 22,780
122.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ฿ 24,736
121.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ฿ 22,780
121.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ฿ 16,262
120.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ฿ 11,374
115.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ฿ 13,036
114.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ฿ 16,262
113.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ฿ 97,737
110.7 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ฿ 9,093
109.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ฿ 13,329
109.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ฿ 11,407
108.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ฿ 32,557
108.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ฿ 16,262
105.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ฿ 9,093
103.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ฿ 7,463
97.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ฿ 60,520
96.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ฿ 13,003
94.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ฿ 7,170
91.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ฿ 21,151
90.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ฿ 63,714
84.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ฿ 63,290
84.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ฿ 56,185
83.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ฿ 50,808
79.9 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ฿ 13,003
79.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ฿ 9,093
79.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ฿ 35,979
76.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ฿ 5,214
73.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ฿ 6,485
72.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ฿ 57,750
72.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ฿ 57,293
72.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ฿ 7,463
71.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ฿ 49,406
71.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ฿ 36,045
70.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ฿ 38,619
70.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ฿ 17,892
66.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ฿ 5,508
65.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ฿ 8,278
61.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ฿ 21,151
59.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ฿ 5,540
58.1 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ฿ 51,460
55.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ฿ 21,151
53.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ฿ 32,166
52.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ฿ 42,595
50.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ฿ 42,595
50.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ฿ 4,856
49.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ฿ 13,003
48.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ฿ 5,508
48.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ฿ 32,557
48.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ฿ 10,722
47.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ฿ 13,981
47.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ฿ 43,834
46.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ฿ 43,834
46.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ฿ 43,834
46.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ฿ 10,722
46.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ฿ 21,151
46.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ฿ 38,619
45.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ฿ 5,834
41.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ฿ 22,780
38.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ฿ 7,463
36.0 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ฿ 63,844
34.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ฿ 37,511
34.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ฿ 6,485
34.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ฿ 5,508
34.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ฿ 6,485
34.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ฿ 40,379
33.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ฿ 39,401
33.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ฿ 41,063
33.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ฿ 40,705
33.2 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ฿ 17,892
33.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ฿ 16,262
33.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ฿ 40,705
32.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ฿ 37,870
32.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ฿ 16,262
31.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ฿ 13,003
31.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ฿ 5,508
29.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ฿ 28,549
28.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ฿ 39,206
28.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ฿ 8,115
28.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ฿ 8,115
27.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ฿ 13,003
27.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ฿ 9,093
27.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ฿ 41,389
25.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ฿ 5,182
25.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ฿ 3,226
25.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ฿ 24,443
25.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ฿ 35,002
23.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ฿ 34,741
23.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ฿ 34,611
23.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ฿ 35,295
23.1 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ฿ 4,856
23.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ฿ 4,563
22.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ฿ 41,780
22.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ฿ 34,480
21.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ฿ 34,480
21.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ฿ 7,463
20.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ฿ 2,575
20.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ฿ 2,575
20.0 FPS
2016 AMD Radeon R5 ฿ 23,139
19.6 FPS
2016 AMD Radeon R5 ฿ 22,846
19.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ฿ 33,763
19.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ฿ 35,849
19.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ฿ 34,871
18.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ฿ 34,871
18.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ฿ 32,166
17.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ฿ 20,890
17.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ฿ 32,166
17.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ฿ 32,166
14.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ฿ 30,081
14.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ฿ 30,081
14.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ฿ 20,597
14.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ฿ 21,021
12.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ฿ 19,587
12.0 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ฿ 35,393
11.0 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ฿ 20,727
10.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ฿ 36,468
10.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ฿ 18,479
8.0 FPS

แก้ ปัญหา 2560x1440

ปี กราฟิกการ์ด ราคา เฟรมต่อวินาที
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ฿ 48,852
164.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ฿ 22,780
143.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ฿ 16,262
109.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ฿ 39,075
90.9 FPS
2019 AMD Radeon VII ฿ 22,780
86.2 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ฿ 81,442
85.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ฿ 16,262
84.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ฿ 42,334
83.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ฿ 13,003
82.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ฿ 22,780
80.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ฿ 24,736
79.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ฿ 22,780
79.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ฿ 16,262
78.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ฿ 11,374
75.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ฿ 16,262
74.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ฿ 13,036
73.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ฿ 97,737
72.3 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ฿ 9,093
71.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ฿ 13,329
71.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ฿ 32,557
70.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ฿ 16,262
69.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ฿ 11,407
68.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ฿ 9,093
67.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ฿ 7,463
63.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ฿ 60,520
62.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ฿ 13,003
62.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ฿ 7,170
59.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ฿ 21,151
59.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ฿ 63,714
55.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ฿ 63,290
55.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ฿ 56,185
54.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ฿ 50,808
52.7 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ฿ 13,003
51.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ฿ 9,093
51.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ฿ 35,979
47.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ฿ 57,750
47.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ฿ 5,214
47.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ฿ 57,293
47.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ฿ 6,485
47.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ฿ 49,406
46.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ฿ 36,045
46.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ฿ 7,463
46.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ฿ 38,619
45.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ฿ 17,892
43.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ฿ 5,508
42.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ฿ 8,278
39.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ฿ 21,151
38.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ฿ 5,540
37.6 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ฿ 51,460
36.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ฿ 21,151
35.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ฿ 32,166
33.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ฿ 42,595
32.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ฿ 42,595
32.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ฿ 32,557
32.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ฿ 4,856
31.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ฿ 13,003
31.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ฿ 13,981
31.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ฿ 5,508
31.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ฿ 10,722
30.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ฿ 43,834
30.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ฿ 43,834
30.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ฿ 43,834
30.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ฿ 10,722
30.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ฿ 21,151
30.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ฿ 38,619
29.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ฿ 5,834
27.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ฿ 22,780
24.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ฿ 7,463
23.0 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ฿ 63,844
22.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ฿ 6,485
22.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ฿ 5,508
22.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ฿ 37,511
22.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ฿ 6,485
22.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ฿ 39,401
21.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ฿ 41,063
21.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ฿ 40,705
21.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ฿ 40,379
21.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ฿ 17,892
21.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ฿ 16,262
21.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ฿ 37,870
21.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ฿ 40,705
20.9 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ฿ 16,262
20.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ฿ 13,003
20.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ฿ 5,508
19.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ฿ 39,206
18.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ฿ 28,549
18.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ฿ 8,115
18.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ฿ 8,115
18.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ฿ 13,003
17.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ฿ 9,093
17.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ฿ 24,443
16.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ฿ 41,389
16.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ฿ 5,182
16.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ฿ 3,226
16.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ฿ 34,611
15.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ฿ 35,002
15.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ฿ 34,741
15.4 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ฿ 4,856
15.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ฿ 41,780
14.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ฿ 35,295
14.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ฿ 4,563
14.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ฿ 34,480
14.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ฿ 34,480
14.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ฿ 7,463
13.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ฿ 2,575
13.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ฿ 2,575
13.0 FPS
2016 AMD Radeon R5 ฿ 23,139
12.8 FPS
2016 AMD Radeon R5 ฿ 22,846
12.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ฿ 33,763
12.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ฿ 35,849
12.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ฿ 34,871
11.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ฿ 34,871
11.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ฿ 32,166
11.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ฿ 20,890
11.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ฿ 32,166
11.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ฿ 32,166
9.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ฿ 30,081
9.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ฿ 30,081
9.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ฿ 20,597
9.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ฿ 21,021
7.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ฿ 19,587
7.8 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ฿ 35,393
7.2 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ฿ 20,727
6.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ฿ 36,468
6.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ฿ 18,479
5.2 FPS

แก้ ปัญหา 3840x2160

ปี กราฟิกการ์ด ราคา เฟรมต่อวินาที
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ฿ 48,852
97.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ฿ 22,780
84.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ฿ 16,262
64.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ฿ 39,075
52.9 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ฿ 81,442
50.4 FPS
2019 AMD Radeon VII ฿ 22,780
50.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ฿ 16,262
50.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ฿ 42,334
49.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ฿ 13,003
47.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ฿ 24,736
47.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ฿ 22,780
47.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ฿ 16,262
46.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ฿ 22,780
46.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ฿ 11,374
44.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ฿ 16,262
44.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ฿ 13,036
43.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ฿ 97,737
42.9 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ฿ 9,093
42.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ฿ 13,329
42.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ฿ 32,557
41.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ฿ 16,262
40.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ฿ 9,093
39.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ฿ 11,407
39.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ฿ 7,463
38.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ฿ 60,520
37.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ฿ 13,003
36.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ฿ 7,170
35.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ฿ 21,151
35.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ฿ 63,714
33.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ฿ 56,185
32.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ฿ 63,290
32.2 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ฿ 13,003
30.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ฿ 50,808
30.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ฿ 9,093
30.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ฿ 5,214
28.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ฿ 57,293
27.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ฿ 6,485
27.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ฿ 35,979
27.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ฿ 49,406
27.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ฿ 57,750
27.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ฿ 7,463
27.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ฿ 38,619
27.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ฿ 36,045
27.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ฿ 5,508
25.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ฿ 17,892
25.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ฿ 8,278
23.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ฿ 21,151
23.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ฿ 5,540
22.2 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ฿ 51,460
21.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ฿ 21,151
20.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ฿ 32,166
19.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ฿ 4,856
19.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ฿ 42,595
19.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ฿ 42,595
19.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ฿ 32,557
19.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ฿ 13,003
18.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ฿ 10,722
18.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ฿ 13,981
18.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ฿ 5,508
18.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ฿ 21,151
18.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ฿ 10,722
17.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ฿ 38,619
17.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ฿ 43,834
17.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ฿ 43,834
17.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ฿ 43,834
17.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ฿ 5,834
16.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ฿ 22,780
14.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ฿ 7,463
14.0 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ฿ 63,844
13.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ฿ 37,511
13.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ฿ 40,379
13.2 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ฿ 17,892
13.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ฿ 6,485
13.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ฿ 5,508
13.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ฿ 16,262
13.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ฿ 6,485
13.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ฿ 39,401
12.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ฿ 41,063
12.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ฿ 37,870
12.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ฿ 40,705
12.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ฿ 40,705
12.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ฿ 16,262
12.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ฿ 13,003
12.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ฿ 5,508
11.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ฿ 39,206
11.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ฿ 8,115
11.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ฿ 28,549
11.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ฿ 8,115
10.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ฿ 13,003
10.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ฿ 9,093
10.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ฿ 3,226
10.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ฿ 24,443
10.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ฿ 41,389
9.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ฿ 5,182
9.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ฿ 34,611
9.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ฿ 35,002
9.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ฿ 35,295
9.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ฿ 34,741
9.1 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ฿ 4,856
9.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ฿ 4,563
9.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ฿ 41,780
8.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ฿ 34,480
8.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ฿ 34,480
8.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ฿ 7,463
8.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ฿ 2,575
8.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ฿ 2,575
8.0 FPS
2016 AMD Radeon R5 ฿ 23,139
7.6 FPS
2016 AMD Radeon R5 ฿ 22,846
7.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ฿ 33,763
7.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ฿ 35,849
7.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ฿ 34,871
7.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ฿ 32,166
7.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ฿ 20,890
7.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ฿ 32,166
7.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ฿ 34,871
6.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ฿ 32,166
5.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ฿ 30,081
5.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ฿ 30,081
5.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ฿ 20,597
5.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ฿ 21,021
4.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ฿ 19,587
4.8 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ฿ 35,393
4.4 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ฿ 20,727
4.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ฿ 36,468
4.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ฿ 18,479
3.2 FPS
 Hitman 2 เกมที่ คุณภาพพิเศษ มีคุณภาพการตั้งค่ามาตรฐาน-หลายบัตรทดสอบ

Hitman 2 Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel CPU Core i5-2500K 3.3GHz / AMD CPU Phenom II X4 940
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 8 GB
  • OS: OS 64-bit Windows 7
  • VIDEO CARD: NVIDIA GeForce GTX 660 / Radeon HD 7870
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • FREE DISK SPACE: 60 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 2048 MB

adsense-in-article-articles.html

การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ